Stránka sa načítava

Akvarelové scenérie

František Žoldák 20.februára 1998

Začiatkom februára bola vo vestibule umenovedného odd. Okresnej knižnice v Spišskej Sobote sprístupnená komorná výstava akvarelov M. Turzáka.

Pochádza z Popradu - Veľkej, kde sa narodil r. 1956. Isté výtvarné predpoklady získal a rozvíjal u svojho otca, známeho výtvarného pedagóga a krajinára Samuela Turzáka. Avšak štúdium absolvoval na Strednej škole spoločenského stravovania v Poprade, čo vlastne nasmerovalo jeho zamestnanie do prevádzok cestovného ruchu.

Spomínané tvorivé prostredie otca, atmosféra ateliéru a isté zdedené dispozície, primäli aj Miloslava k vlastnej výtvarnej tvorbe. V 80-tych rokoch stáva sa členom výtvarného krúžku pri ZK Vagónky a od roku 1987 zúčastňuje sa spoločných klubových výstav, okresných súťaží a prehliadok neprofesionálnej tvorby. Realizoval viacero autorských výstav, väčšinou vo dvojici /so Šramkom, Turzákom st., Leštachom/, kde predstavil kresby, maľby pastelom, temperou a olejom, tematicky zamerané na portréty, štúdie stromov, lesných zákutí, no hlavne na krajiny z prostredia Vysokých Tatier, Slovenského raja, Levočského pohoria a dedinských zákutí Spiša.

Terajšou výstavou, ktorá je jeho prvou samostatnou, prvýkrát predstavuje cyklus svojich akvarelových prác, zobrazujúcich scenérie tatranskej, podtatranskej, zamagurskej a spišskej krajiny, v jej celoročných premenách, no najmä v jesenných náladách.

Na otázku, kedy dospel k zámeru tvoriť technikou akvarelu a realizovať túto výstavu, autor odpovedal: "Bolo to v októbri 1996 na spoločnej výstave s výtvarníkom Kamilom Leštachom. Akvarel bol pre mňa málo overenou technikou, ale silne evokujúcou a lákavou pre svoju náročnosť. Pritiahol ma aj svojou čistotou a priamočiarosťou. Celý minulý rok sa na mojom pracovnom stole striedali belostné hárky papiera, na ktorých som za pomoci štetca, a akejsi vnútornej sily vytvoril do dvesto prác. Pribežne som o svojej tvorbe konzultoval s maliarmi Leštachom, Žoldákom a akad. maliarkou Dallošovou - Strapkovou a vyselektoval kolekciu, ktorú predstavujem v sobotskej knižnici. Táto výstava má pre mňa zvláštny význam. Umožnila mi obzrieť sa späť, ujasniť si a prehodnotiť môj doterajší výtvarný prejav a nasmerovať ďalšiu výtvarnú aktivitu. Teší ma, že priaznivcom výtvarného umenia dokázal som sa prihovoriť aj prostredníctvom akvarelu."

Táto výstava potrvá do polovice marca a mne zostáva veriť, že podnieti autorov tvorivý nepokoj k ďalšiemu objavovaniu čara a nežnosti akvarelovej techniky, k zobrazeniu aj iných žánrov a rozmernejších kompozícií.