Stránka sa načítava

Do ďaľšej desiatky

Podtatranské noviny, ročník XXIX november 1988

Minulého roku si pripomenul výtvarný krúžok v ZK ROH Vagónka v Poprade 10. výročie svojho založenia a pri tejto príležitosti sa predstavil kolekciou prác svojich členov.

Členská základňa sa postupne zúžila na štyroch skalných členov, ktorí v týchto dňoch vystavujú svoje práce z posledného roka na 11. členskej výstave prác krúžku. Štefan B a b i č — i tentoraz vystavuje zátišia kytíc, no zaujímavé sú jeho práce s krajinárskou tematikou. Ján Š r a m k o má hodnotnú kolekciu prác. Pozornosť návštevníka iste zaujmú Kopanice I., Kopanice II. ale i ďalšie. Martin B a r l a prispel do kolekcie výstavy zaujímavými prácami najmä s tematikou hôr. Členstvom najmladším je vo výtvarnom krúžku Miloslav T u r z á k. Kým na ostatnej jubilejnej výstave vyžarovala z jeho prác akási clivá nálada, opak je dnes pravdou. Nachádzame tu práce už sebou istého výtvarníka a jeho výstavná kolekcia — mimochodom najbohatšia i čo do počtu i do žánrovej pestrosti — je iste celkovým obohatením práce výtvarného krúžku.

Záujmová činnosť má mnoho tvárí, no táto patrí k tým najčarovnejším. Výstava je sprístupnená do 16. decembra t. r. a my vás na jej prehliadku touto cestou pozývame.