Stránka sa načítava

Hory a Zem

Kamil Leštach, Vladislav Leštach, Bulletin k výstave Miloslava Turzáka a Tomáša Turzáka HORY A ZEM v Podtatranskej knižnici Poprad , oddelení umenia v Spišskej Sobote jún 2009

Hory a Zem

Ako synonymá základných elementov prírody vystihujú spoločný prvok inšpirácie v dielach otca a syna Turzákovcov. Kým Miloslav Turzák je očarený tatranskými štítmi, týčiacimi sa až do oblakov, Tomáša podnecujú zákutia krajiny rozprestierajúcej sa pod nimi. Miloslav volí intelektuálnejší prístup k tvorbe, Tomáš tvorí viac emocionálne a spontánne. Kameň zväčša tvorí dominantný prvok Miloslavových kompozícií. Večne meniaca sa zem a voda inšpiruje kompozície Tomáša. V dielach obidvoch autorov je citeľný pozitívny vplyv Miloslavovho otca a Tomášovho starého otca Samuela Turzáka, ktorý sa zobrazovaniu Vysokých Tatier venoval takmer celý život.

Miloslav Turzák

Ústredným motívom olejomalieb Miloslava Turzáka na tejto výstave sú Vysoké Tatry, ku ktorým autor nepristupuje ako k bežnému modelu alebo k neznámemu objektu, ale ako k blízkemu priateľovi. Autor sa venuje zobrazeniu vysokohorských tatranských motívov, nielen ako celku, ale dôverne maľuje jednotlivé štíty, masívy štítov a doliny, ktoré osobne veľmi dobre pozná. Autor sa snaží vyjadriť svoj intímny vzťah k horám a vystihnúť chvíľkovú atmosféru danej časti dňa. Preto sú tu široké škály odtieňov farieb oblohy a skál, vzduchu v dolinách a priestoru medzi tmavou hranicou lesa, kosodreviny a skalami, osvetlenými ranným, poludňajším či zapadajúcim slnkom. Rukopis je výrazný, čo však neznamená, že autor prísne zobrazuje každý detail.

Tomáš Turzák

Vo výbere z tvorby Tomáša Turzáka je už na prvý pohľad dominantný výrazný rukopis, energickosť a originalita zobrazenia. Čitateľnú dynamiku väčších formátov podporujú expresívne stopy a ťahy širokými štetcami i odvážna zemitá farebnosť. Zachytený dynamický pohyb vetra, chvejúceho sa horúceho vzduchu, zčerenej vodnej hladiny, oblakov, stromov a vegetácie vnášajú do malieb zvláštne vzrušenie a dramatičnosť. Darí sa mu originálnym spôsobom zachytiť okamih a neustálu premenlivosť krajiny a prvkov v nej. Originalita jeho výtvarného prejavu sa prejavuje tiež experimentovaním a približovaním sa najvyššou možnou mierou ku hranici medzi reálnym a abstraktným. Z diel je cítiť nielen reflexiu úprimného vzťahu k prírode, ale aj množstvo emócií a vášne.

Kamil Leštach, Vladislav Leštach , jún 2009, Bulletin k výstave Miloslava Turzáka a Tomáša Turzáka HORY A ZEM v Podtatranskej knižnici Poprad , oddelení umenia v Spišskej Sobote 5.6. – 3.7.2009