Stránka sa načítava

Jubilantka pred vstupom do milénia

Noviny občanov mesta POPRAD, číslo 78, ročník IX 13. októbra 1998

Veľká už zďaleka na kostolnej veži hlásala, že oslavuje svoje 730. výročie prvej písomnej zmienky, ktoré organizátori pripravovali už niekoľko mesiacov. Veľčania a ich hostia sa po tri dni uplynulého týždňa mohli zúčastniť na rôznych častiach programu. Ten sa začal v piatok na poludnie vežovým koncertom. Čakanie na príchod predstaviteľa mesta -viceprimátora Ing. Milana Jurču, krátila svojím koncertovaním dychová hudba Sviťanka. S úderom trinástej hodiny ho priviezol koč ťahaný záprahom koni, aby spoločne s divákmi pozorne sledoval vystúpenie mažoretiek - dievčat z SOU služieb vo Veľkej. Veľčiansky starosta Miroslav Macičák odovzdal viceprimátorovi sklenený kľúč ako pamiatku na oslavy a ako vzácneho hosťa ho privítal chlebom a soľou.

V priestoroch kina Máj sa účastníci osláv kochal i vo výstave Veľká včera, dnes a zajtra zobrazujúcej dejinný vývoj voľakedajšieho mestečka, dnes súčasti Popradu od minulosti po súčasnosť a budúcnosť. Osobitne pútavo vyložila históriu Veľkej PhDr. Zuzana Kollárova zo Štátneho okresného archívu v Poprade, ktorého kolektív pripravil časť výstavky o Veľkej včerajška. Hoci rozhodujúca listina, v ktorej sa Veľká po prvýkrát spomína - listina z roku 1268 o dohode farárov spišských miest so spišským prepoštom ohľadom ročného cenzu, vystavená kvôli bezpečnosti nebola, hostia si mohli prezrieť mnohé iné. starodávne dokumenty. Mestské protokoly, knihy zaznamenávajúce daňové povinnosti obyvateľstva, doklady cechov, miestnych dobrovoľných požiarnikov, rodné listy občanov Veľkej, materiály zo zbierok rodiny Krompecherovej a ďalšie, zachytávajú dlhodobý vývoj Veľkej. Rovnako účastníkov osláv zaujala súčasnosť i budúcnosť tejto mestskej časti.

V kine Máj pripravili Veľčania slávnostnú akadémiu, do ktorej prispeli deti z miestnej materskej školy, základnej školy a ďalší pod názvom Klaniame sa vekom dávnym. Riaditeľka ŠOA v Poprade Mgr. Božena Malovcová zhrnula históriu Veľkej od jej prvopočiatkov až po dnešok. Program akadémie zopakovali i v nedeľu popoludní. Voľakedajší evanjelický farár vo Veľkej Vincent Blažko zložil Zdravicu jubilujúcej Veľkej a odovzdal ju starostovi, ktorý svojím príhovorom privítal všetkých i na slávnostnom zasadaní mestského zastupiteľstva. Viceprimátor Ing. M. Jurčo vo svojom vystúpení ocenil význam a hodnotu tejto mestskej časti, pre ktorej námestie sú pripravené plány na rekonštrukciu, aby mohla vstúpiť do tretieho tisícročia v obnovenej podobe. Na zasadaní odovzdali dvadsiatim zaslúžilým terajším alebo čestným občanom Veľkej ďakovné listy a symbolický sklenený kľúč a ďalším päťdesiatim Pamätnú listinu MsÚ Poprad a Obvodného úradu vo Veľkej. Slávnosť zavŕšil piesňami miestny rímskokatolícky spevácky zbor.

V piatok podvečer v rámci osláv otvorili v galérii Žltý dom Vincenta van Gogha výstavu veľčianskych výtvarníkov, ktorá potrvá do konca októbra. Diela Michala a Petra Trembáčovcov, Viliama Pirchalu, Ondreja Ivana, Imricha Svitanu, Vincenta Blažka, Samuela a Miloslava Turzáka zachytávajú prevažne pôvab a čaro uličiek a domov vo Veľkej.

Sobota patrila na miestnom futbalovom štadióne deťom počas športového dopoludnia. Popoludní prebiehal v kine Máj program Andera z Košíc, a kto ešte mal chuť, mohol sa zabaviť na ľudovej veselici. Sviatočnú nedeľu začala slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa a slávnostné bohoslužby v evanjelickom kostole a. v. Krátko po nich sa začal veľčiansky jarmok, ale stánkárov bolo poskromnejšie, čo vari ovplyvnilo aj horšie počasie.

Oslavy sa skončili, všedné pracovné dni budú príležitosťou naplniť zámery rekonštrukcie viacerých častí Veľkej, aby v nasledujúcich rokoch obnovila svoj význam a vyzdvihla svoje prednosti.