Stránka sa načítava

Krajinárske impresie

František Žoldák, Noviny občanov mesta POPRAD, číslo 76, ročník VII 27. septembra 1996

Regionálne kultúrne stredisko potom, čo zmenilo názov na Podtatranské osvetové centrum v Poprade, mení aj svoje pôsobisko. V súčasnosti však ešte v starých priestoroch na sídlisku Západ možno zhliadnuť výstavu dvoch popradských maliarov Kamila Leštacha a Miloslava Turzáka. Oboch autorov popri rodinnej príbuznosti spája aj rovnaký tvorivý záujem, podobné tematické žánre a to krajina, dedinské a mestské zákutia a portrét, hoci spôsoby výtvarného prejavu i použitie techniky sú rozdielne.

Kamil Leštach sa síce narodil v Ružomberku (1944), ale od roku 1945 žije v Poprade. Tu absolvoval základnú i strednú školu (SVŠ). V rokoch 1961-66 študoval výtvarnú výchovu na FF UPJŠ v Prešove. Jeho prvé samostatné výtvarné pokusy vznikali v období po ukončení školy, keď pracoval ako metodik, vedúci výtvarných krúžkov i propagačný výtvarník v niekdajšom Dome pionierov v Poprade. Jeho talent a tvorivosť boli už vtedy uňho zjavné. No toto obdobie bolo veľmi krátke. Leštach bol aj talentovaným hudobníkom v oblasti populárnej hudby, ktorá navtedy zvíťazila a tak v rokoch 1968-72 pôsobil ako profesionálny hudobník v zahraničí a výtvarnú tvorbu odložil do zásuvky stola i podvedomia.

V rokoch 1972-91 pracoval ako pedagóg na chemickej priemyslovke vo Svite. Tu nastáva obdobie nového rozbiehania sa vo výtvarnej tvorbe, hľadania vlastného štýlu, overovania rôznych výtvarných techník, kryštalizácie námetov. Posledných päť rokov pôsobí ako pedagóg na Strednej zdravotnej škole v Poprade a v tomto období možno uňho postrehnúť aj väčšiu tvorivú frekvenciu, no hlavne zlepšenie kvality tvorby i jednotnosť výtvarného štýlu, čo nakoniec potvrdzuje výber z tvorby aj na tejto výstave.

Leštach vo svojom výtvarnom prejave používa dve základné techniky kresbu a maľbu. Kresbu ceruzou a uhlíkom k reálnym záznamom hlavne prímestských krajinárskych motívov, respektíve k záznamu či štúdiu portrétu, detskej figúry a ženského aktu. Nosným vyjadrovacím prostriedkom je pre neho maľba, a to olejom, polomastným pastelom, no najmä akvarelom. Takisto aj tematicky je zameraný iba na jeden okruh - krajinu. Jeho súčasná výstavná kolekcia prezentuje kresby, pastely, tempery, no hlavne akvarely.

Druhým vystavujúcim autorom je Miloslav Turzák. Narodil sa v Poprade -Veľkej (1956). Istú náklonnosť i výtvarnú tvorivosť nadobudol a rozvíjal po boku svojho otca, dlhoročného výtvarného pedagóga a maliara tatranských i podtatranských motívov Samuela Turzáka. Nie veľa chýbalo, aby tiež vyštudoval výtvarný smer, no nakoniec absolvoval Strednú školu spoločného stravovania v Kežmarku a to vlastne nasmerovalo jeho zamestnanie do oblasti cestovného ruchu.

Technické vyjadrovacie prostriedky aj tematický okruh je u Turzáka tiež vyhranený. Uhol, suchú sépiu využíva k štúdiám portrétov, stromov, lesných zákutí a krajín. Pastel, no hlavne olej ku krajinárskym motívom. Tatranská krajina, Levočské pohorie, Slovenský raj, lesné zákutia, poézia medzí a strnísk, dedinské zákutia a vôbec krajina Spiša, to je tematický okruh Turzákových olejomalieb.

Spoločnú výstavu Kamila Leštacha a Miloslava Turzáka môžu návštevníci podtatranského osvetového strediska uvidieť do 13. októbra.