Stránka sa načítava

ME SOM ROM – MIRO DROM

Monika Farkašová, výber z Bulletinu spracovaného pri príležitosti 100. výstavy fotografií doc. PhDr. Mgr. Jaroslava Balvína, CSc., marec 2018. marec 2018

Galéria Domu národnostných menšín na Vocelovej ulici v Prahe, zrealizovala spoločne s pedagógom, filozofom a básnikom Jaroslavom Balvínom, veľmi významnú, už v poradí 100. autorskú výstavu fotografií, pod názvom "ME SOM ROM - MIRO DROM". Vernisáž sa konala 23. 3. 2018, výstava trvala do 18. 4. 2018. Niekoľko desaťročí trvajúcu prácu autora, výrazne hodnotili otvárajúci výstavu, a to akademická maliarka Věra Krumphanzlová a riaditeľ Domu národnostných menšín, pán Jakub Štedroň.

Tak, ako mal autor výstavy zvykom, aj teraz si pozval dvoch vystavujúcich hostí, otca a syna, Miloslava a Tomáša Turzáka.

Výtvarník Miloslav Turzák pochádza z Popradu. Charakter Turzákovej tvorby, ktorú doniesol a vystavil v priestoroch galérie, je lyricko-realistický až expresívny prejav.  Svojím osobným výtvarným rukopisom vyjadruje svoje vyznanie krajine rodného regiónu a Vysokým Tatrám. V maľbách je cítiť úctu k práci predošlých generácií, zhmotnenej v ľudovej a mestskej architektúre.

Druhým vystavujúcim hosťom bol pedagóg , grafik a výtvarník PaeDr. Tomáš Turzák PhD. Narodil sa v Poprade, teraz pôsobí v Nitre. Základom jeho tvorby je hľadanie svetla a zobrazovanie farebných reflexov prírodných javov, ktoré tvoria základ jeho tvorby. V priestorových kompozíciách autora dominuje príroda a s ňou spojená architektúra - hory, stromy, hranaté stavby. Autor sa predstavuje spontánnym maliarskym rukopisom, pre ktorý sa vžil termín "expresívny jazyk". Tomáš Turzák sa zameriava na zobrazovanie Vysokých Tatier a ich premien.