Stránka sa načítava

Moje Mesto

Podtatranské noviny, číslo 38, ročník XXX 21. septembra 1989

Na svoje mesto sa máme možnosť pozrieť každý vlastnými očami. Vidíme jeho prednosti i nedostatky. Nie každý z nás vie však toto svoje videnie a cítenie zvečniť do fotografie, alebo do výtvarnej podoby.

Riaditeľstvo Tatranskej galérie v Poprade ponúklo túto šancu a zároveň príležitosť našim fotoamatérom a výtvarníkom - amatérom, ktorí sa mohli do súťaže pod názvom Moje mesto zapojiť. Súťaž bola vypísaná v odboroch maľba, kresba, grafika, fotografia a trojrozmerné práce, t. j. štúdie z papiera a pod. Príležitosť dostali i mladí autori vo veku od 14 do 18 rokov, propozície boli rozposlané, do škôl v našom okrese. Šancu dostali mnohí, no využili len niektorí. Alebo to bola vec záujmu?

Do súťaže došlo 75 prác od 11 autorov. Kategória maľby bola zastúpená malým počtom prác priemernej ba i podpriemernej úrovne a tak porota rozhodla 1. cenu neudeliť, 2. cenu získal Miloslav Turzák za prácu Zabudnuté centrum, olej a 3. cenu získali Božena Mrhová za prácu Stráže pod Tatrami á Marta Papová za prácu Sídlisko pod Štrbským Plesom. Čestné uznanie v tejto kategórii získal Vincent Valenčík za prácu Na križovatke a Ivan Liška za kolekciu prác. Kvalitou i kvantitou na vynikol odbor fotografie. Tu udelila porota 1. cenu Petrovi Gbúrovi z Fotoklubu ZK ROH zo Svitu za cyklus Namiesto stromov, 2. cenu dostal Daniel Hlinka z Fotoklubu ZK ROH Vagónka za snímkv Duch sídliska I. a II., dve 3. ceny udelila porota Vladimírovi Kuľhavému za snímky Architektúra I., II; z Fotoklubu ZK ROH vo Svite a Milanovi Semiecovi z Fotoklubu ZK ROH Vagónka v Poprade za snímku Nežiadúci terč.

Porota rozhodla, že tentoraz nebude vyhodnotená súťaž v kresbe a grafika a tak isto trojrozmerných prác, ktoré zastupovali len dve práce autorov.