Stránka sa načítava

Výstava výtvarníkov

Podtatranské noviny, číslo 48, ročník XXX 30. novembra 1989

V piatok minulého týždňa bola v sále ZK k .p. Vagónky v Poprade otvorená už 12. členská výstava výtvarného krúžku. Výtvarný krúžok pracuje v ZK už dlhé roky a svoju aktivitu každoročne prezentuje členskou výstavou. Tentoraz sa svojou tvorbou verejnosti predstavujú dvaja z najaktívnejších členov Miloslav Turzák a Ján Šramko. Výstava obrazov je orientovaná na krajinárske motívy a zátišia a potrvá do 15. decembra t. r.